Mõõdu võtmine õmbluseks

Siin on kirjeldatud, kuidas võtta mõõtu õmblemiseks ja mõõtude kontrolliks.